Aktualnośći

Pieniądze od gminy na rewitalizację 9 kamienic!

Gmina Ścinawa przekaże kolejną pulę środków finansowych 9 oferentom startującym w konkursie na remonty i modernizacje budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych. Kwotę łącznie blisko 100 tys. zł, którą zabezpieczano na ten cel w budżecie ścinawskiego samorządu, jury konkursowe przyznało 8 wspólnotom mieszkaniowym i jednemu indywidualnemu właścicielowi nieruchomości. Zwycięzcy, którzy spełnili wszystkie wymogi i zmieścili się w limicie przewidzianych na konkurs funduszy, otrzymają od gminy dofinansowanie do zaplanowanych przez siebie inwestycji. Przedsięwzięcia dotyczą przede wszystkim wykonania nowych elewacji oraz remontów dachów.

Rozstrzygnięty w miniony wtorek 31 sierpnia konkurs, to kontynuacja wcześniejszych działań ścinawskiego samorządu, który wspiera mieszkańców i właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy w zakresie prywatnych inwestycji, wpływających na poprawę i estetykę przestrzeni publicznej.

Dotychczas, dzięki takiej pomocy finansowej, w mieście, ale również na terenie wsi, udało się zrewitalizować łącznie 19 budynków.

Pisaliśmy o tym m.in. w artykule: Skorzystali mieszkańcy, zyskał wizerunek(FOTO).

Tym razem nagrody przeznaczone będą na remonty i modernizacje budynków pod adresami:

  • ul. Orla 6: wykonanie nowej elewacji i wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami; przyznana kwota: 10.000,00 zł

  • ul. Zgody 1: wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami i wykonanie nowej elewacji; przyznana kwota: 10.000,00 zł

  • ul. Mickiewicza 7: wykonanie nowej elewacji i wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami z dociepleniem; przyznana kwota: 10.000,00 zł

  • ul. Szkolna 2: wykonanie nowej elewacji i wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami z dociepleniem; przyznana kwota: 10.000,00 zł

  • 1-go Maja 22: wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami; przyznana kwota: 10.000,00 zł

  • ul. Mickiewicza 18: wykonanie nowej elewacji; przyznana kwota: 10.000,00 zł

  • ul. Mickiewicza 20: wykonanie nowej elewacji; przyznana kwota: 10.000,00 zł

  • ul. 1-go Maja 26: wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami i wykonanie nowej elewacji; przyznana kwota: 15.000,00 zł

  • ul. Robotnicza 7: wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami i wykonanie nowej elewacji; przyznana kwota: 10.000,00 zł

Na przełomie września i października br. Gmina Ścinawa podpisze umowy ze zwycięzcami na realizację zaplanowanych prac.

Obiekty, których modernizację wesprze ścinawski samorząd na załączonych zdjęciach: