AktualnośćiGmina Ścinawa

Powiat remontuje drogę Dziesław-Olszany

Starostwo Powiatowe w Lubinie realizuje zapowiadane wcześniej zadnie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1211D od skrzyżowania z drogą powiatową 1209D w kierunku Olszan”. Roboty wykonuje firma Usługi Remontowo Budowlane i Transport Józef Michalik z Lubania. Zawarty jeszcze w grudniu minionego roku kontrakt opiewa na kwotę 1.465.897,54 zł. Remontowany odcinek ma długość 2000 metrów, większa część (1270 m) leży na terenie gminy Ścinawa, mniejsza (730 m) w granicach gminy Rudna. Powiat na inwestycję otrzymał blisko 1,2 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych, co stanowi 80 % kosztów zadnia.

Na opisanym odcinku wykonano już prace związane ze ścinką poboczy, na których umieszczone i zagęszczone zostało kruszywo. Całość przygotowywana jest pod wylanie nowej nakładki asfaltowej. Wcześniej wycięte zostały zarośla w pasie drogi, ponadto budowlańcy wyczyścili i wyprofilowali rowy odwadniające. Remont drogi powiatowej swoim zakresem obejmuje następujące działania:
– frezowanie nawierzchni bitumicznej,
– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
– wykonanie nawierzchni asfaltowej wiążącej i ścieralnej,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Niedawno powiat lubiński poinformował, że zadanie związane z remontem drogi na odcinku pomiędzy Dziesławiem a Olszanami planuje zakończyć w czerwcu br.