AktualnośćiGmina Ścinawa

Nowy plan zagospodarowania dla Dziewina

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Ścinawie radni podjęli kolejną uchwałę uaktualniającą plan zagospodarowania, tym razem dla miejscowości Dziewin. Od 2018 roku, kiedy to ścinawski samorząd sfinalizował aktualizację planu dla miasta, trwają prace nad kompleksowymi zmianami dla wsi gminnych, gdzie na przeważającym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego podjęty jeszcze w 2005 r.

Sporządzenie zmiany planu miejscowego ma na celu przede wszystkim poprawę warunków zagospodarowania terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Przeobrażenia zachodzące na obszarze gminy, potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zmiany obowiązujących przepisów, spowodowały utratę aktualności części ustaleń zawartych w dokumencie planistycznym, który uchwalony był kilkanaście lat temu.

Aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego dla Dziewina opracowała firma Q7 Grupa projektowa s.c. z Wrocławia.

Kolejnymi miejscowościami, dla których uchwalone zostaną zaktualizowane plany będą: Chełmek Wołowski i Sitno.