AktualnośćiGmina Ścinawa

Lockdown- ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu i gminnej komunikacji

Informujemy, że od poniedziałku (29 marca) Urząd Miasta i Gminy Ścinawa będzie funkcjonował w ograniczonym trybie pracy. Z uwagi na pandemię COVID-19 zmianom ulega bezpośredni kontakt z petentami, obsługiwani będą wyłącznie klienci umówieni wcześniej na wizytę. Zalecamy kontakt elektroniczny, prosimy by załatwienie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wyjątki:
• Sprawy rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, zawierania małżeństw i składania oświadczeń w ramach prowadzonych rejestrów przez Urząd Stanu Cywilnego. W tych sprawach pracownicy USC przyjmują osobiście. Interesanci w zakresie rejestracji bieżącej zgonów będą przyjmowani bezpośrednio, bez wcześniejszego umówienia Dla spraw dotyczących zawarcia związku małżeńskiego i składania oświadczeń (uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska noszonego przed ślubem po rozwodzie) należy umawiać wizyty w USC mailowo lub telefonicznie – 76 74 00 212.
• Odbiór dowodu osobistego będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Nie jest możliwe złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, poprzez wrzucenie go do odpowiedniego pojemnika na korespondencję, zlokalizowanego przed wejściem do siedziby urzędu.
• Wszystkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w urzędzie, wszelkie wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w urzędzie zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w zwyczajowy sposób.

Szczegółowe informacje dotyczące najczęściej załatwianych spraw w urzędzie.
Składanie dokumentów i wniosków dotyczących:
• dowodów osobistych – możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.obywatel.gov.pl, a w uzasadnionych przypadkach możliwa jest obsługa bezpośrednia, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę; odbiór dowodu osobistego możliwy jest po wcześniejszym umówieniu wizyty, jeżeli klient nie posiada innego ważnego dokumentu tożsamości (paszportu) albo w sprawach niecierpiących zwłoki,
• spraw meldunkowych –  w uzasadnionych przypadkach możliwa jest obsługa bezpośrednia, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę,
spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (założenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, zmiana/zawieszenie/wznowienie/zaprzestanie) – możliwe jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.ceidg.gov.pl, a w uzasadnionych przypadkach możliwa jest obsługa bezpośrednia, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.
Składanie dokumentów i wniosków odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź poprzez wrzucenie wniosku do odpowiedniego pojemnika przed wejściem do siedziby urzędu.

Zapewniamy, że wszystkie zadania będą realizowane.
Apelujemy, by z urzędnikami kontaktować się poprzez internet lub telefon. Prosimy o wyrozumiałość ze względu na aktualny stan zagrożenia epidemicznego i liczne przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Urząd – jak każdy pracodawca – musi się liczyć z nieobecnością pracowników, wynikającą ze stanu zagrożenia czy funkcjonowania pracowników w trybie pracy zdalnej, zapewniając wszelkie środki ostrożności.

Numery telefonów do poszczególnych referatów w urzędzie:
Sekretariat- 76/ 740 02 00 oraz adres e-mail: urzad@scinawa.pl
Urząd Stanu Cywilnego – 76/ 740 02 12
Dowody osobiste, meldunki – 76/ 740 02 13
Podatki- 76/ 740 02 40
Gospodarowanie odpadami- 76/ 740 02 41
Księgowość- 76/ 740 02 36
Działalność gospodarcza – 76 / 740 02 33
Dodatki mieszkaniowe- 76/ 740 02 32
Gospodarka nieruchomościami- 76/ 740 02 31
Referat Inwestycji i Rozwoju- 76/ 740 02 26 i 76/ 740 02 28
Referat Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich- 76/ 740 02 21
Zarządzanie Kryzysowe- +48 570 335 112

Informujemy również, że od 29 marca (najbliższy poniedziałek), w związku z całkowitym zamknięciem placówek oświatowych, także oddziałów „0”, zmianie ulega częstotliwość kursów autobusów szkolnych – będą jeździły według wakacyjnego rozkładu.