Aktualnośći

WAŻNE: kolejny etap gazyfikacji miasta!

Firma G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o., dystrybutor gazu ziemnego na naszym terenie zawiadamia, iż został rozpoczęty kolejny etap gazyfikacji miejscowości Ścinawa (dotyczy części północnej miasta), operator otrzymał już pozwolenie na budowę sieci dystrybucyjnej na przedmiotowym obszarze, a obecnie identyfikuje właścicieli nieruchomości chętnych do przyłączenia się. Zainteresowanych odbiorem paliwa gazowego zachęcamy do kontaktu z doradcą techniczno-handlowym: Piotrem Jakubowiczem, tel.: +48 663-878-728.

Doradca handlowy udziela wyczerpujących informacji na temat gazyfikacji oraz zapewnia pomoc w wypełnieniu wniosku o określenie warunków przyłączenie do sieci gazowej.
Informacja dotyczy odbiorców z ulic (obszar zgodny z uzyskanym przez G.EN. Gaz Energia pozwoleniem na budowę sieci dystrybucyjnej):
– Batorego,
– Szerokiej- w części,
– Lubińskiej- w części,
– Szkolna,
– Zgody,
– Robotnicza,
– 1 Maja,
– Głogowska,
– Szpitalna,
– Mickiewicza: numery: od 1 do 27, a także od 4 do 24 (od rynku do mostu na Zimnicy),
– Grodzka,
– Plac Kościelny,
– Kościelna,
– Kołomłyńska,
– Orla.

Ważne terminy:
• okres składania wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci: do 19.02.2021r. (na podstawie wniosków operator przygotuje umowy przyłączeniowe);
• okres zawierania umów przyłączeniowych: do 30. 04. 2021r. (umowy przyłączeniowe zostaną dostarczone wcześniej każdemu zainteresowanemu odbiorcy lub zarządcy nieruchomości);
• gotowość G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. do dostawy gazu na opisywanym wyżej terenie oraz ulicach: od 30.10.2021r.

W najbliższą środę, tj. 10.02.2021r. będą podpisywane umowy o przyłączenie do sieci gazowej z właścicielami i zarządcami nieruchomości na obszarze prowadzonej przez ścinawski samorząd inwestycji dotyczącej rewitalizacji rynku i przyległych ulic.
Uwaga!!! Późniejsze przyłączenie do sieci gazowej (po prowadzonej obecnie rewitalizacji centrum Ścinawy) będzie niemożliwe z powodu długoterminowej gwarancji udzielonej na całą nową nawierzchnię.

O otrzymaniu pozwolenia na budowę na pozostałe części i ulice miasta, w tym część południową Ścinawy firma G.EN poinformuje w późniejszym terminie. Wcześniej o planach dystrybutora gazu pisaliśmy w artykule: Rozbudowują sieć gazową w Ścinawie! (MAPY, PROJEKTY).

Przypominamy, że Gmina Ścinawa wspiera oraz promuje ekologiczne źródła ogrzewania- o zrealizowanych w przedmiotowym zakresie działaniach i udzielonych już grantach dla właścicieli nieruchomości informowaliśmy m.in. w artykule: Umowy na piecowe granty (FOTO).
Samorząd w pierwszej połowie bieżącego roku ogłosi kolejny konkurs na wymianę starych pieców, tzw. kopciuchów na nowe. Dzięki czemu mieszkańcy mają szansę uzyskać znaczące, sięgające nawet 20 tys. zł, dofinansowanie do kosztownych inwestycji. W roku 2022 także zorganizowany zostanie konkurs na piecowe granty, by jak najwięcej osób mogło skorzystać ze wsparcia i środków pozyskanych przez gminę dla mieszkańców. Przypomnijmy, że projekt jest realizowany dzięki dotacji pozyskanej z RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 3, działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, poddziałania 3.3.1. OSI, „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”, typ 3e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”. Unijne wsparcie z przeznaczeniem na granty dla mieszkańców Gminy Ścinawy wynosi łącznie 4 mln zł, w ramach pierwszego naboru zorganizowanego w minionym rok rozdysponowano już z ogólnej puli kwotę 1,6 mln zł.

Firma G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. przygotowała praktyczne porady dla zainteresowanych: TUTAJ.