AktualnośćiGmina Ścinawa

Uwaga: obowiązuje nowy regulamin o utrzymaniu czystości i porządku

Przypominamy, że od 20 stycznia 2021 r. na terenie miasta i gminy Ścinawa zaczął obowiązywać nowy regulamin o utrzymaniu czystości i porządku, wprowadzony 23 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXXII/203/20 Rady Miejskiej w Ścinawie. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i przestrzeganie w/w regulaminu: TUTAJ. W zaktualizowanym regulaminie właściciel nieruchomości zobowiązany poddawać obowiązkowej selekcji wszelkie odpady przed gromadzeniem ich w pojemnikach lub workach. Działanie ma na celu oddzielne poszczególnych frakcji odpadów tak, aby umożliwić optymalne ich przygotowanie do transportu oraz dalszego odzysku lub unieszkodliwienia.

Na terenie nieruchomości należy selektywnie zbierać odpady takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkła oraz bioodpady.
Odpady takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ścinawie przy ul. Wrocławskiej 17 (PSZOK czynny w środy od godz. 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00) lub przekazywać uprawionym podmiotom.
Pozostałe śmieci, czyli odpady niesegregowane (zmieszane), należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach i przekazywać uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy do dnia 19 stycznia 2021 r. nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a co za tym idzie deklarowali niesegregowany (zmieszany) system zbierania odpadów komunalnych, przypomina się o obowiązku złożenia nowej deklaracji, w terminie do dnia 10 lutego 2021 r. dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3952&idmp=193&r=o lub w ścinawskim magistracie, przy ulicy Rynek 17 – w pokoju nr 10 (na I piętrze).

Dla przypomnienia – tak segregujemy śmieci: