AktualnośćiGmina Ścinawa

Osadniki wtórne już wybudowane (FOTO)

Firma Hydro-Marko z Jarocina kontynuuje prace związane z przebudową i modernizacja ścinawskiej oczyszczalni ścieków oraz dostosowaniem jej do wymagań sieci kanalizacyjnej, która swoim zasięgiem w perspektywie obejmie wszystkie miejscowości gminne. Wykonawca wybetonował już trzy osadniki wtórne, a w swojej siedzibie w Wielkopolsce przygotowuje obecnie zasuwę, która zostanie zamontowana na głównym dolocie ścieków.

Ukończona została posadzka wiaty sitopiaskownika, wcześniej poprowadzono do niej wszystkie niezbędne sieci.

W budynku 1A, poprzez rozkucie, dokonano rozpoznania faktycznych wymiarów kanałów w celu montażu nowej zasuwy na dopływie tzw. „ścieków surowych”.

Wybudowane zostały osadniki wtórne.

Na fundamencie stoi już konstrukcja budynku odwadniania osadów ściekowych oraz ich higienizacji wapnem.

W budynku dmuchaw i pompowni wód nadosadowych wylano posadzki, wcześniej wykonano fundamenty, słupy oraz konstrukcję dachu i podłączono instalacje.

Prace postępują, trwają zaawansowane przygotowania do budowy kolejnych obiektów, wykonawca oczekuje na dostawy materiałów zgodnie z harmonogramem, część z montowanych urządzeń zostanie wykonanych właśnie przez firmę Hydro-Marko.

Przypominamy, że kwota zawartego z wykonawcą kontraktu na modernizację oczyszczalni ścieków wynosi 19.197.840,00 zł brutto. Przedmiotowa inwestycja jest częścią większego przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy, modernizacji i remontu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej w gminie, na które ścinawski samorząd pozyskał rekordową dotację unijną na poziomie blisko 60 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oczywiście znaczący, z uwagi na bardzo szeroki zakres i wartość całego projektu, wkład własny pokryty musi być niskooprocentowaną pożyczką.