AktualnośćiGmina Ścinawa

Wybrano wykonawcę budowy kanalizacji w Dłużycach i Dziewinie!

Zakończyła się analiza i ocena ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”, dla części II oraz III. Tym samym ścinawski samorząd wybrał wykonawców budowy sieci sanitarnej w Dłużycach oraz Dziewinie. Nadal trwa weryfikacja ofert dla części I, która obejmuje wsie Buszkowice i Przychowa. Wcześniej o sprawie pisaliśmy w artykule: „Duże zainteresowanie inwestycjami w Buszkowicach, Dłużycach, Dziewinie i Przychowej!”.

W ramach przeprowadzonego postępowania, zarówno dla części II – obejmującej budowę kanalizacji w miejscowości Dziewin, jak również dla części III – obejmującej budowę sieci sanitarnej w miejscowości Dłużyce, do realizacji inwestycji wybrano: konsorcjum firm, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z Wrocławia, a partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy.

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla części II i III opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy: TUTAJ.

Nadal trwa procedura wyłaniania wykonawcy dla części I, która obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Buszkowice oraz Przychowa. Po kompleksowej analizie i ocenie ofert przez Gminę, poinformujemy również o rozstrzygnięciu w tym zakresie.

Poniżej plan gminy Ścinawa z aktualnymi informacjami dotyczącymi kanalizowania obszarów wiejskich i realizacji kompleksowego projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, na który ścinawski samorząd pozyskał blisko 60 mln zł bezzwrotnego wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dotacja pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.