AktualnośćiGmina Ścinawa

Pierwsze umowy podpisane, rusza wielka inwestycja!

Gmina Ścinawa podpisała umowy na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Zaborów, Wielowieś, Parszowice, Sitno, Ręszów i Dziesław”, co oznacza, że niebawem rozpoczną się długo wyczekiwane prace w terenie. Całe przedsięwzięcie, na które gmina pozyskała blisko 60 mln zł unijnego wsparcia, obejmuje budowę kanalizacji w aż 14 wsiach, do tej pory nieuzbrojonych w tę podstawową infrastrukturę. Dzisiaj zawarto kontrakty na pierwsze 6 miejscowości, ich łączna wartości to ponad 44 mln zł brutto. Dofinansowane rekordową kwotą zadanie zatytułowane „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa” odnosi się również do realizowanej modernizacji oczyszczalni ścieków, a także projektowanej obecnie, a w ścisłym centrum miasta już wykonywanej przebudowy oraz rozbudowy sieci sanitarnej i deszczowej.

Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborów, obejmuje również: przebudowę drogi wojewódzkiej, budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, odtworzenie drogi powiatowej zgodnie z projektem przebudowy.
Wykonawca dla 1. części: Konsorcjum firm: lider – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy.
Zgodnie z zawartym kontraktem roboty powinny zostać ukończone w terminie do dnia 31.12.2021r. (ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie). Kwota umowy brutto wynosi: 7.643.064,80 zł.

Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś.
Wykonawca dla 2. części: Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki spółka jawna z Legnicy. Zgodnie z zawartym kontraktem roboty powinny zostać ukończone w terminie do dnia 31.12.2021r. (ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie). Kwota umowy brutto wynosi: 5.719.911,07 zł.

Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Parszowice, Sitno, Ręszów, obejmuje również: odtworzenie dróg powiatowych w Ręszowie i Sitnie, odtworzenie drogi powiatowej w Parszowicach zgodnie z projektem przebudowy oraz założenie systemu monitoringu we wszystkich przepompowniach.
Wykonawca dla 3. części: Konsorcjum firm: lider – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy.
Zgodnie z zawartym kontraktem roboty powinny zostać ukończone w terminie do dnia 31.12.2021r. (ukończone robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie). Kwota umowy brutto wynosi: 19.859.163,87 zł.

Część IV: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziesław.
Wykonawca dla 4. części: Konsorcjum firm: lider – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy. Zgodnie z zawartym kontraktem roboty powinny zostać ukończone w terminie do dnia 31.12.2021r. Kwota umowy brutto wynosi: 10.862.667,18 zł.

– Podobnie jak obecnie centrum naszego miasta, również gminne wsie zamienią się niedługo w place budowy, wszystko za sprawą rozpoczęcia prac w terenie dotyczących kanalizacji, a te powinny się rozpocząć jeszcze w bieżącym miesiącu. Jak już informowaliśmy wielokrotnie, zadanie obejmuje nie tylko branżę wodno-kanalizacyjną, ale również drogową. Zgodnie z zawartymi dzisiaj umowami zleciliśmy zakres podstawowy, wynikający z przetargu i złożonych ofert, opcjami w całym postępowaniu były drogi gminne w obrębie kanalizowanych wsi, które możemy zlecić naszym kontrahentom najpóźniej do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. W kilku przypadkach czekamy na informację, czy uda nam się pozyskać wsparcie na ich wykonanie, albowiem złożyliśmy wnioski o dotacje do Funduszu Dróg Samorządowych – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Warto zaznaczyć, że otwarto już oferty, które są obecnie weryfikowane, na budowę kanalizacji w kolejnej grupie wsi: Dziewinie, Dłużycach, Buszkowicach oraz Przychowej.

Przypomnijmy, że kwotę blisko 60 mln zł bezzwrotnego wsparcia unijnego ścinawski samorząd pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.