AktualnośćiGmina Ścinawa

Dzięki „Przystani” są aktywniejsi i bezpieczniejsi (FOTO)

W październiku „Fundacja Przystań w Ścinawie” realizowała projekt pn.: „Jestem aktywny i bezpieczny”, który polegał na prowadzeniu indywidualnych i grupowych zajęć dla 20 osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zadanie służyło nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania podopiecznych fundacji.

Przy okazji, w ramach projektu, odbyły się również warsztaty psychologiczne w zakresie podnoszenia samooceny i zaradności osobistej oraz rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Zajęcia miały na celu usprawnianie i wsparcie funkcjonowania w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Mając na uwadze obecną sytuację epidemii koronawirusa zorganizowane zostały również warsztaty prowadzone przez pedagoga w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej. Organizatorzy zadbali o wszechstronny rozwój uczestników, prowadzili więc zajęcia ruchowe, obejmujące ćwiczenia jogi i nordic walking. Uczestnicy wzięli także udział w wyjeździe kulturalnym do kina – obejrzeli nominowany do Złotych Lwów film Piotra Domalewskiego „Jak Najdalej Stąd”.

Zwieńczeniem projektu było grillowe spotkanie towarzyskie na świeżym powietrzu w ogrodzie „Fundacji Przystań w Ścinawie”. Ze względu na stan epidemii, dla bezpieczeństwa kadry i uczestników projektu, zostały zakupione dodatkowe środki ochrony osobistej, m.in. jednorazowe maseczki, rękawice, fartuchy, przyłbice, stacje oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, ręczniki papierowe, mydła oraz inne środki higieniczne.

– Lubię brać udział w projektach Fundacji Przystań, bo są ciekawe i różnorodne. Najbardziej podobały mi się zajęcia z jogi, ponieważ są to łatwe ćwiczenia i pomagają mi się zrelaksować. Fajnie było obejrzeć film w kinie, po długiej przerwie związanej z epidemią koronawirusa – mówi Karolina, która brała udział w projekcie.

– Zawsze chętnie piszemy projekty dla naszych podopiecznych, które obejmują nabywanie nowych umiejętności, wsparcie psychologiczne, promowanie zdrowego stylu życia oraz nabywanie i utrwalanie nowej wiedzy. Tutaj rozszerzyliśmy wiedzę dotyczącą stanu pandemii, poznanie bezpiecznych zasad postępowania podczas epidemii koronawirusa i ich stosowanie. Każdy uczestnik otrzymał środki ochrony indywidualnej. Koszt realizacji projektu wyniósł 12.330,00 zł, z czego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymaliśmy 9.971,00 zł. Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest regionem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnością – podsumowuje Dorota Giżewska, prezes „Fundacji Przystań w Ścinawie”.

Źródło: „Fundacja Przystań w Ścinawie”
Foto: „Fundacja Przystań w Ścinawie”