AktualnośćiEdukacja

Dzień Edukacji Narodowej

Życzymy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty: zdrowia, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Jednocześnie dziękujemy za trud oraz zaangażowanie, które wkładacie w kształcenie kolejnych pokoleń. Niech przekazywane przez Was wartości i tradycje rozbudzają w uczniach ciekawość świata, kształtują ich charaktery, a przede wszystkim rozwijają intelektualnie!

 

Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła z pracownikami UMiG
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa z radnymi