AktualnośćiGmina Ścinawa

Prace budowlane na oczyszczalni (FOTO)

Firma Hydro-Marko z Jarocina kontynuuje roboty budowlane na ścinawskiej oczyszczalni ścieków. Zadanie związane jest z unowocześnieniem i automatyzacją obiektu oraz dostosowaniem go do wymagań sieci kanalizacyjnej, która swoim zasięgiem w perspektywie obejmie wszystkie miejscowości gminne. Aktualnie budowlańcy kończą betonować podstawy osadników wtórnych, wykonują prace fundamentowe przy budynkach technicznych oraz przygotowują sieci między poszczególnymi obiektami.

– Firma Hydro-Marko prace na obiekcie ścinawskiej oczyszczalni rozpoczęła w maju, mimo pandemii koronawirusa roboty idą zgodnie ze wcześniej przyjętym harmonogramem, Unowocześnienie wybudowanego jeszcze w latach 90-tych obiektu jest częścią dużego zadania zatytułowanego „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, w ramach którego powstanie również 60 km zupełnie nowej sieci kanalizacyjnej, dla aż 14 wsi, nie posiadających dotychczas tej podstawowej infrastruktury, która tak naprawdę powinna być już dawno wykonana. Dodam, że obecnie kanalizacja wybudowana jest w zaledwie 4 na 19 sołectw w całej naszej gminie, tj. w Lasowicach, Chełmku Wołowskim, Dębcu, Tymowej i powstała już kilkanaście lat temu – podkreśla burmistrz Krystian Kosztyła.

Kwota zawartego z wykonawcą kontraktu na modernizację oczyszczalni ścieków wynosi 19.197.840,00 zł brutto. Przedmiotowa inwestycja jest częścią większego przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy, modernizacji i remontu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej w gminie, na które ścinawski samorząd pozyskał rekordową dotację unijną na poziomie blisko 60 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oczywiści znaczący wartościowo, z uwagi na bardzo szeroki zakres całego projektu, a także wymagany wkład własny pokryty musi być pożyczką, jej źródłem jest wspomniany wyżej NFOŚiGW.

Ostatnio informowaliśmy o wyłonieniu wykonawców robót dla budowy nowych sieci kanalizacyjnych w 6 z 14 objętych całym zadaniem wsi, tj. dla Dziesławia, Parszowic, Ręszowa, Sitna, Wielowsi i Zaborowa – więcej TUTAJ. Pisaliśmy również o ogłoszeniu kolejnego przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w 4 następnych miejscowościach, czyli w: Buszkowicach, Dłużycach, Dziewinie oraz Przychowej – więcej TUTAJ.