AktualnośćiGmina Ścinawa

Rewitalizacja ze wsparciem ścinawskiego samorządu (FOTO)

Prywatni właściciele i wspólnoty mieszkaniowe, także te zarządzane przez spółdzielnie, dzięki konkursowi zorganizowanemu przez lokalny samorząd, remontują i modernizują budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe oraz usługowe na terenie gminy. Kwota blisko 400.000,00 złotych pozwala dokonywać kosztownych napraw w 19 obiektach, które przekładają się na komfort życia mieszkańców oraz poprawę estetyki i upiększenie przestrzeni publicznej. Inwestorzy podkreślają, że przeznaczone przez samorząd środki stanowią ważny procent w skali prowadzonych przedsięwzięć. To druga edycja konkursu, wcześniej ze wspomnianej dotacji skorzystała wspólnota mieszkaniowa z ulicy Różanej w Ścinawie.

Do konkursu przystąpiły organizacje i osoby, które chciały skorzystać ze środków gminnych przeznaczonych na poprawę wizualnej przestrzeni publicznej. Jury w składzie: Krystian Kosztyła (burmistrz Ścinawy), Julitta Chmiel-Sobieralska (architekt) oraz Przemysław Linda (kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie) uznało, że 19 wniosków o dofinansowanie spełnia formalne wymogi. W listopadzie uczestnicy otrzymali specjalne promesy, podpisali też umowy, które formalizowały warunki skorzystania z dotacji. O zwycięzcach w drugiej edycji przedmiotowego konkursu pisaliśmy TUTAJ.

Do tej pory, z naboru organizowanego w 2019 roku, rozliczone zostało 9 inwestycji, spośród 19 na który przyznane zostały granty:
– ul. Mickiewicza 20; wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami; przyznana dotacja: 31.250,00 zł,
– ul. Mickiewicza 18; wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami; przyznana dotacja: 31.250,00 zł,

– ul. Plac Zjednoczenia 8; docieplenie fundamentów budynku; przyznana dotacja: 31.250,00 zł,

– ul. Lubińska 11; wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami; przyznana dotacja: 15.625,00 zł,


– ul. Jana Pawła II 6; wykonanie nowej elewacji na stronie zachodnio-południowej; przyznana dotacja: 31.250,00 zł,


– Parszowice 11/1; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; przyznana dotacja: 3.125,00 zł,
– Parszowice 11/2; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; przyznana dotacja: 3.125,00 zł,
– Krzyżowa 24; wykonanie elewacji i parapetów, docieplenie budynku; przyznana dotacja: 6.250,00 zł,


– Jurcz 11; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; przyznana dotacja: 3.125,00 zł.

Obecnie prowadzone są finalne prace budowlane przy ulicy Batorego 16 w Ścinawie, gdzie w ramach dofinansowanego kwotą 31.250,00 zł przedsięwzięcia przewiedziano: wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, pokrycia dachowego, docieplenie budynku.