AktualnośćiGmina Ścinawa

Bezpłatne kursy komputerowe dla mieszkańców gminy

Gmina Ścinawa wspólnie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt grantowy: E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego, którego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów. Zapraszamy do udziału w kursach, które odbywały się będą w ścinawskim Centrum Turystyki i Kultury.

Szkolenia odbywały się będą w 7 kategoriach:
• Rodzic w Internecie,
• Mój biznes w sieci,
• Moje finanse i transakcje w sieci,
• Działam w sieciach społecznościowych,
• Tworzę własną stronę internetową (blog),
• Rolnik w sieci,
• Kultura w sieci.

Liczba miejsc: 267
Termin: lipiec – sierpień 2020

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o złożenie formularza:
– osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa (biuro 27)
– pocztą elektroniczną: aturczyn@scinawa.pl
Uwaga: zgłoszenia przyjmowane są do 17 lipca.