Aktualnośći

Wyłoniono pierwszych wykonawców na kanalizację!

Gmina Ścinawa poinformowała o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w miejscowościach: Zaborów, Wielowieś, Parszowice, Sitno, Ręszów i Dziesław”. Swoje oferty złożyło aż 22 firmy, w postępowaniu na roboty budowlane, dotyczące nowej kanalizacji w pierwszej grupie wsi, firmy mogły składać oferty częściowe, o czym pisaliśmy: TUTAJ.

Zadanie opisane wyżej podzielono na: część I – Zaborów, część II – Wielowieś, część III – Parszowice, Sitno i Ręszów, część IV – Dziesław.

W ramach przeprowadzonego postępowania wygrały oferty złożone przez:
• Konsorcjum firm: lider – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy (część I – Zaborów);
• Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki z Legnicy (część II – Wielowieś);
• Konsorcjum firm: lider – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy (część III – Parszowice, Sitno i Ręszów);
• Konsorcjum: lider – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy (część IV – Dziesław).

Największa gminna inwestycja zaplanowana jest do realizacji na kilka lat i musi zostać wykonana najpóźniej do 2022 roku, więc obejmuje nie tylko wydatki zapisane w bieżącym budżecie. Należy zaznaczyć, że na podstawową część tego zadania ścinawski samorząd pozyskał aż 58 milinów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej, natomiast wkład własny przewidziano do pokrycia niskooprocentowaną pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Gmina Ścinawa całą dokumentację przetargową prześle teraz do Urzędu Zamówień Publicznych. Po przeprowadzeniu tzw. kontroli uprzedniej prezes Urzędu Zamówień Publicznych wyda informację o wynikach kontroli. Podpisanie umów z wyłonionymi wcześniej wykonawcami będzie możliwe dopiero po otrzymaniu przedmiotowej informacji z Urzędu Zamówień Publicznych – tłumaczy Anna Głowacz, zastępca kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie.

Postępowanie dla w/w zadania dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3640&idmp=4&r=r.