AktualnośćiGmina Ścinawa

Nowy zarząd i pełnomocnik w LGD KŁO (FOTO)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich to grupa około 80 partnerów, przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (samorządy), społecznego (organizacje pozarządowe) i gospodarczego (przedsiębiorcy). Członków tej organizacji jednoczy wspólny cel, jakim jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dolnośląskiego regionu nadodrzańskiego, tj. gmin pomiędzy Wrocławiem, a Głogowem. W miniony wtorek, podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się sali widowiskowej Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, stowarzyszenie podsumowało ostatnie 4 lata swojej działalność, powołało także zarząd na kolejną kadencję oraz zarysowało kierunki dalszych działań i rozwoju.

Na spotkaniu przyjęto rezygnację dotychczasowego pełnomocnika walnego zebrania członków stowarzyszenia, Marty Postoł ze ścinawskiej przetwórni owocowo-warzywnej. Jej miejsce zajął Dariusz Stasiak, obecnie sekretarz Gminy Ścinawa, ale także radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Kandydaturę rekomendowaną przez ścinawski samorząd walne zgromadzenie zaakceptowało jednogłośnie.

W związku z upływem 4-letniej kadencji, na wtorkowym posiedzeniu powołało również nowy zarząd Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Swojego reprezentanta we władzach będzie miała od teraz także Gmina Ścinawa, albowiem w jego skład, także jednogłośnie, powołano Renatę Jakubowską-Pawlak, kierownika Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich w ścinawskim urzędzie.

Nowy zarząd stowarzyszenia:
Jarosław Paczkowski (prezes),
Julita Krzykała (wiceprezes),
Renata Jakubowska-Pawlak (skarbnik),
Ryszard Czerw (członek).

Warto nadmienić, że radnemu Rady Miejskiej w Ścinawie Mariuszowi Mostowskiemu po raz kolejny została powierzona funkcja zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Przy okazji zebrania prezes Jarosław Paczkowski zapowiedział najbliższe działania: – Największym wyzwaniem, z którym będziemy się mierzyć podczas nowej kadencji, ale jeszcze w trwającej perspektywie unijnej, jest bez wątpienia stworzenie od podstaw centrum dystrybucji produktów lokalnych, w którym prowadzone będzie ich: magazynowanie, oczywiście dystrybucja, ale także sprzedaż hurtowa i półhurtowa – mówił szef stowarzyszenia.

LGD realizuje ważne dla regionu zadanie, jakim jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Krainy Łęgów Odrzańskich. W walnym zebraniu członków uczestniczył więc Paweł Czyszczoń, dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny za realizowanie i koordynowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przypominamy, że Rada Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, przyznała wcześniej ścinawskiemu samorządowi dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei na terenie gminy Ścinawa w granicach Krainy Łęgów Odrzańskich”, inwestycja waśnie jest na ukończeniu. I właśnie o korzyściach udziału w stowarzyszeniu i rozwoju projektu ścinawskiej ścieżki rowerowej oraz koncepcji Odrzańskiej Trasy Rowerowej mówił gospodarz spotkania, burmistrz Krystian Kosztyła.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego działalność stowarzyszenia i Szlak Odry pt. „Kraina odrzańskich niezwykłości”, który swoją premierę miał kilka dni temu: