AktualnośćiGmina Ścinawa

Zaprojektują kanalizację w Grzybowie i Jurczu!

Gmina Ścinawa zleciła wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej dla Grzybowa oraz Jurcza wraz z rurociągami tłocznymi do wsi Zaborów. Podpisana dzisiaj z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „DOMED” Sp. z o. o. z Wrocławia umowa zakłada również opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej we wsi Jurcz. Wykonawca zobowiązany został do zrealizowania kompletnych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 30 czerwca przyszłego roku. Przypominamy, że ścinawski samorząd w marcu br. zlecił wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej dla Redlic, o czym pisaliśmy w artykule: Gmina zleciła już projekt kanalizacji dla Redlic.

Opracowywana dokumentacja, podobnie jak w przypadku projektowania sieci dla Redlic, obejmowała będzie:
– projekt budowlany,
– projekt wykonawczy,
– specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
– przedmiary robót,
– kosztorysy inwestorskie,
– inne opracowania niezbędne do realizacji zamówienia,
– wersję elektroniczną dokumentacji,
– uzyskanie warunków technicznych,
– opracowanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– uzyskanie kompletu uzgodnień,
– pozwolenie na budowę.

W zakres opracowywanej dokumentacji wejdą projekty w branżach: budowlano-konstrukcyjnej, instalacyjno-sanitarnej, elektro-energetycznej, zagospodarowania terenu, pozwolenia i decyzje oraz tzw. BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie w kwocie: 170.479,00 złotych.

– W przetargu, którego część została powtórzona, udało się znaleźć wykonawcę projektu sieci kanalizacyjnej dla dwóch ostatnich miejscowości z terenu naszej gminy. Podobnie jak w przypadku innych wsi przyłącza będą uzgadniane z mieszkańcami, a my odpowiednio wcześniej powiadomimy o spotkaniach informacyjno-organizacyjnych w przedmiotowym zakresie. Dokumentacja dla Jurcza obejmuje dodatkowo projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292, dzięki czemu, przy współpracy z gminą, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, odpowiedzialna za jej utrzymanie, będzie mogła wykonać bezpieczne przejście dla pieszych, o co wielokrotnie wnioskowało sołectwo – mówi burmistrz Krystian Kosztyła.