AktualnośćiGmina Ścinawa

Remont drogi powiatowej w Tymowej na ukończeniu (FOTO)

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Jałowca kończy remont drogi nr 1028D w Tymowej. Zlecone przez powiat prace prowadzone były na odcinku o długości ponad 1 km: od świetlicy wiejskiej do zabudowań mieszkalnych po byłym PGR. Zgodnie z terminem zapisanym w umowie, wykonawca ma oddać remontowany fragment najpóźniej do końca maja br., jednak z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne prace są już na ukończeniu. Całkowity koszt zadania to blisko 1 mln zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych przy remoncie drogi powiatowej nr 1208D w miejscowości Tymowa, polegających m.in. na:
– czyszczeniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu,
– wykonaniu ścinki poboczy,
– frezowaniu nawierzchni bitumicznej,
– wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego,
– wykonaniu asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni.

Inwestycja jest już na ukończeniu, a wykonawca montuje oznakowanie drogowe.

Przypominamy, że obecnie prowadzone są prace na odcinkach dróg powiatowych w gminie Ścinawa o łącznej długości około 5 km. Oprócz wyżej wymienionej inwestycji to również:
– przebudowa drogi dojazdowej do Dziewina, o czym pisaliśmy TUTAJ,
– remont drogi łączącej Miłosną z Redlicami- na tym fragmencie niebawem wykonawca będzie realizował asfaltowanie (na czas tych prac wprowadzony będzie objazd), o czym informowaliśmy TUTAJ.

Wartość wykonywanych aktualnie robót na drogach powiatowych w naszej gminie wynosi w sumie prawie 5 mln zł.