AktualnośćiGmina Ścinawa

Trwa remont drogi powiatowej w Tymowej (FOTO)

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca na zlecenie powiatu lubińskiego prowadzi remont drogi nr 1028 D w Tymowej. Prace realizowane są na odcinku o długości ponad 1 km, a dokładnie od świetlicy wiejskiej do zabudowań mieszkalnych po byłym PGR. Zgodnie z terminem zapisanym w umowie, wykonawca ma oddać remontowany fragment najpóźniej do końca maja br., jednak z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne prace powinny zakończyć się jeszcze w kwietniu. Całkowity koszt zadania to kwota bliska 1 mln złotych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy remoncie drogi powiatowej nr 1208D w miejscowości Tymowa, polegających m.in. na:
• czyszczeniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu,
• wykonaniu ścinki poboczy,
• frezowaniu nawierzchni bitumicznej,
• wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego,
• wykonaniu asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni.

Na czas nakładania warstw asfaltu wykonawca planuje wprowadzić ruch wahadłowy. Obecnie na remontowanym odcinku przekładane są zjazdy na posesje, wcześniej przygotowano pobocza (ponieważ jezdnia zostanie poszerzona) i frezowano nawierzchnię bitumiczną. Jeszcze w grudniu 2019 roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wyprofilowało i wyczyściło część rowów.