Aktualnośći

W Ścinawie już ogrzewają domy gazem z sieci!

– Polecam wszystkim mieszkańcom zmianę źródła ciepła dla domów. Od kilku miesięcy korzystam z gazu i … koszty ogrzewania domu spadły – mówi Jerzy Chomenko, pierwszy odbiorca sieciowego gazu z gminy Ścinawa. – Dostrzegam same korzyści, w domu jest ciepło, czysto i wygodnie, mam też świadomość, że nie produkuję tak dużo zanieczyszczeń do atmosfery, jak w przypadku pieca na węgiel, z którego korzystałem wcześniej – dodaje mieszkaniec Ścinawy.

Już w listopadzie 2017 roku Radio Wrocław, Dolnośląski Alarm Smogowy oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego – jednostka pomocnicza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach akcji „Dolny Śląsk bez smogu”, badały jakość powietrza w naszym mieście i wyniki były wręcz fatalne. Poziomy stężeń pyłu zawieszonego PM 10 były dwukrotnie wyższe niż choćby w Legnicy! Ostatnio pojawiły się jednak alternatywy dla węgla, a w części Ścinawy właśnie gaz ziemny, jedno z najbardziej ekologicznych paliw.

8 czerwca 2018 roku, po wielu latach oczekiwań, rozpoczęła się budowa ok 19 km rurociągu, którym po ponad roku popłynął gaz. Przy wykonaniu łączenia obecni byli: burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, dyrektor G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Zbigniew Jeruzal oraz kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim magistracie Przemysław Linda. Inwestycja możliwa była do zrealizowania dzięki umowie pomiędzy Gminą Ścinawa a G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na wspólną realizację rurociągu gazowego łączącego Prochowice ze Ścinawą. – Ja i moi współpracownicy, ale także radni, ciężko pracowaliśmy, tak naprawdę od 2015 roku, aby doprowadzić do realizacji tego oczekiwanego od wielu lat przez mieszkańców projektu– mówił wówczas Kosztyła. – Mimo, że niektórzy, jeszcze w 2014 roku mówili, że gazyfikacja Ścinawy jest niemożliwa, że to „gaz wyborczy” dzisiaj staje się ona faktem – dodawał burmistrz.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego, obecny partner gminy, wyłoniony został w ramach postępowania o zawarcie umowy koncesji, zrealizował i poniósł koszty robót budowlanych, teraz utrzymuje wybudowany rurociąg przesyłowy i zarządza nim na własne ryzyko przez okres 20 lat. Samorząd natomiast poniósł głównie koszty związane z zakupem materiałów, a dokładnie rur. Ponadto spółka gazowa, już tylko na własny rachunek, zrealizowała budowę pierwszego etapu tzw. sieci dystrybucyjnej, gaz w Ścinawie dostępny jest w następujących ulicach:

– ul. Spacerowej,
– ul. Lubińskiej od nr 13 do 24,
– ul. Ogrodowej,
– ul. Akacjowej,
– ul. Topolowej,
– ul. Cisowej,
– ul. Klonowej,
– ul. Hożej,
– ul. Różanej,
– ul. Kilińskiego,
– ul. Słowackiego,
– ul. Reymonta,
– ul. Kościuszki od nr 5 do 39a,
– ul. Wł. Jagiełły,
– ul. Królowej Jadwigi od nr 1 do 14,
– ul. Lipowej od 1 do 10,
– ul. Paderewskiego od 1 do 8,
– ul. Chopina od nr 1 do 12.

Klienci, którzy chcieliby podpisać umowy przyłączeniowe lub zasięgnąć szczegółowych informacji na temat podłączenia do sieci gazowej, mogą się kontaktować z doradcą technicznym firmy G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. – Piotrem Jakubowiczem, tel.: 663-878-728.
Obecnie 97 gospodarstw domowych ze Ścinawy odbiera gaz, kolejnych 17 odbiorców zadeklarowało taką chęć w najbliższym czasie. Warto również zaznaczyć, że G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o podpisała łącznie 155 umów przyłączeniowych. Sukcesywnie sieć się rozwija i mieszkańcy przekonują się do ekologicznego paliwa.
– Można powiedzieć, że jako pierwszy odbiorca gazu w Ścinawie, jestem reklamą tego paliwa dla znajomych. Mogę zdradzić, że sąsiad z przeciwka właśnie przerabia ogrzewanie w domu, kiedy opowiedziałem mu o kosztach i korzyściach – potwierdza Jerzy Chomenko.

Dostawca planuje rozbudowywać sieć na terenie miasta, później rozpocznie prace we wsiach.
Oprócz realizowanych prac dokumentacyjnych i wykonawczych związanych z podłączaniem lokalnych firm takich jak INCANA, czy TOTAL Polska Terminal Asfaltów Drogowych, kolejnym dużym fragmentem miasta, w którym wybudowana zostanie sieć dystrybucyjna gazu to ścisłe centrum. Projekt gazyfikacji rynku powinien być gotowy za 6 miesięcy, wszystko po to, żeby samorząd mógł rozpocząć w 2020 roku rewitalizację, na którą pozyskał środki unijne. Ponadto na zlecenie gminy powstają obecnie projekty instalacji gazowych dla jednostek podległych.

Ścinawski samorząd w 2015 roku, podczas rozmów dotyczących gazyfikacji zadeklarował, podobnie jak część lokalnych firm, podłączanie swoich obiektów do sieci, wszystko po to, żeby G.EN. GAZ ENERGIA na nowo „otworzył się” na projekt. Takiej deklaracji, mimo prowadzonych wówczas rozmów, nie złożyło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy, które posiada w naszym mieście kilka węglowych i przestarzałych kotłowni osiedlowych. Gmina Ścinawa przeprowadziła w 2016 roku kalkulacje, które jednoznacznie pokazały, że w przypadku podłączenia spółdzielczych bloków do sieci i zastosowania modułowych pieców gazowych koszty ogrzania mieszkania powinny być niższe w stosunku do obecnie funkcjonującego systemu ciepłowniczego o około 50%. Warto wspomnieć, że przy nieizolowanych i przestarzałych sieciach przesyłowych, a takich jest w Ścinawie sporo, za utraty ciepła po drodze płaci ostatecznie mieszkaniec bloku.

Przypominamy natomiast, że właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokali mieszkalnych, z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek ten nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania, mogą- w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”, uzyskać wsparcie na montaż, lub wymianę dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne (za takie uznaje się również piece gazowe). Przeszkoleni ścinawscy urzędnicy bezpłatnie doradzają i pomagają wypełniać wnioski w ramach „Czystego Powietrza.
Gmina Ścinawa zaangażowała się również w udział w innych programach dotyczących wymiany źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i ostatnio pozyskała dla mieszkańców ponad 4 mln zł, które niebawem rozdysponuje poprzez ogłoszone konkursy grantowe. O dodatkowych środkach na wymianę tzw. kopciuchów pisaliśmy TUTAJ.