AktualnośćiEdukacja

Ścinawskie uczennice najlepsze w eliminacjach regionalnego konkursu!

8 listopada w Szkole Podstawowej w Tymowej odbyły się eliminacje regionalne konkursu „Bezpieczny KRUSnal”. Organizatorem był Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu, a współorganizatorem Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z klas 4-6 reprezentujących okoliczne szkoły podstawowe. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie: Judyta Świerc z kl. 6c, Adrianna Trocińska z kl. 6c, Dawid Kosiorowski z kl. 6e, Alicja Berdzik z kl. 6b oraz Daria Stępień z kl. 6a.

Celem konkursu było upowszechnienie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie uczniom zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w środowisku wiejskim oraz zapoznanie z bezpiecznym zachowaniem na terenach leśnych. Uczniowie pisali test wiedzy, a oceniało ich specjalnie powołane jury. Poziom konkursu był bardzo wysoki, o czym świadczy dogrywka o drugie miejsce pomiędzy dwiema naszymi uczennicami.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 10 uczestników. Nasi uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniami – Daria Stępień zajęła piąte miejsce, Judyta Świerc – trzecie, Adrianna Trocińska – drugie, a Alicja Berdzik została laureatką konkursu. Wymienione uczennice będą reprezentowały nasz region w finale wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 10 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Rudnej.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami ufundowanymi przez organizatorów. Opiekunowie mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanego poczęstunku. Życzymy sukcesów w dalszym etapie konkursu i gratulujemy!

Autor: Zbigniew Tymkowski