AktualnośćiGmina Ścinawa

Z uwagi na braki formalne rozstrzygnięcie konkursu na remonty później (FOTO, WYKAZ)

Dużym zainteresowaniem cieszył się ogłoszony przez Gminę Ścinawa otwarty konkurs na remonty i modernizacje budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych, w ramach którego, jak już informowaliśmy, wpłynęło do magistratu aż 27 ofert. Zgłosiły się spółdzielnie, wspólnoty oraz prywatni właściciele posesji z terenu gminy, którzy chcą skorzystać ze środków przeznaczonych na poprawę wizualnej przestrzeni publicznej. Z powodu licznych braków formalnych w złożonych wnioskach, zgodnie z regulaminem rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dopiero w października br. Ścinawski samorząd daje teraz oferentom możliwość dokonania niezbędnych uzupełnień.

Jury w składzie: Krystian Kosztyła (burmistrz Ścinawy), Julitta Chmiel Sobieralska (architekt) oraz Przemysław Linda (kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie), zapoznało się z pracami i wnioskami, które wpłynęły do urzędu w przedmiotowym konkursie. Kapituła dostrzegła jednak liczne braki formalne i obecnie wzywa do ich uzupełnienia. Uwaga: zgodnie z regulaminem uczestnicy mogą uzupełnić oferty o brakujące dokumentu do 60 dni, tj. do 14 października.

– Chcemy, by ze wsparcia Gminy Ścinawa skorzystało jak najwięcej mieszkańców. Mamy świadomość, że w niektórych przypadkach planowane prace mogą się nieco opóźnić, jednak decyzję o przesunięciu rozstrzygnięć konkursu podjęliśmy z powodu błędów w ofertach. Podejmowane przez samorząd działania mają faktycznie pomagać i przysłużyć się do poprawy przestrzeni wizualnej gminy – tłumaczy Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie.

Do urzędu wpłynęło 20 prac konkursowych z samej Ścinawy, dotyczą one:
– 2 budynków na ulicy Lipowej,
– 1 na ulicy Ogrodowej,
– 3 na ulicy Kościuszki,
– 2 przy ulicy Rynek,
– 1 przy ulicy Orlej,
– 1 przy ulicy Lubińskiej,
– 2 przy ulicy Mickiewicza,
– 1 przy ulicy Jana Pawła II,
– 2 przy ulicy Batorego,
– 1 przy Placu Zjednoczenia,
– 2 przy ulicy Różanej,
– 1 przy ulicy Przyjaciół Żołnierza,
– 1 przy ulicy Grunwaldzkiej.

Z kolei 7 ofert dotyczy wsi, złożono w konkursie:
– 2 z Krzyżowej,
– 2 z Parszowic,
– 1 z Zaborowa,
– 1 z Ręszowa,
– 1 z Jurcza.

Zgłosili się prywatni właściciele (9 wniosków) oraz wspólnoty i spółdzielnie (18 wniosków). Łączny koszt planowanych prac, na podstawie przedstawionych przez oferentów kosztorysów, wynosi 2.638.862,13 zł brutto. Zakładane, a w niektórych przypadkach rozpoczęte już remonty, w większości, dotyczą prac związanych z elewacjami i dachami. Mieszkańcy chcą także wymieniać stolarkę okienną i drzwiową oraz docieplać budynki.

Maksymalnie w ramach wieloletniego programu planuje się przyznać w samej Ścinawie 22 nagrody (dotacje) na remonty i modernizacje budynków o łącznej wartości 750.000,00 zł oraz 25 nagród (dotacji) na budynki we wsiach z terenu gminy o łącznej wartości 256.250,00 zł. Organizator konkursu w przypadku niewykorzystania puli nagród może zwiększyć kwoty nagród w poszczególnych kategoriach i dokonać pomiędzy nimi przesunięć.

 

Niektóre budynki ze Ścinawy zgłoszone do konkursu na remonty i modernizacje:

 

Niektóre budynki z wiosek zgłoszone do konkursu na remonty i modernizacje: