AktualnośćiGmina Ścinawa

„TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA”

Burmistrz Ścinawy informuje, że dziś (1 sierpnia 2019 r.) na terenie miasta i gminy Ścinawa przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania. W związku z powyższym o godz. 17:00 uruchomiony zostanie podsystem akustycznego ostrzegania ludności poprzez włączenie syren i wyemitowanie sygnału „ogłoszenie alarmu”.

Trening przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96.850).
Za ewentualne niedogodności, które mogą powstać w wyniku treningu serdecznie przepraszamy.

Burmistrz Ścinawy
Krystian Kosztyła