AktualnośćiGmina Ścinawa

Można składać wnioski on-line na 500 i 300 plus

500 plus na pierwsze dziecko oraz 300 plus dla uczniów, ruszył nabór wniosków on-line. Od 1 lipca świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. Również te umieszczone w ośrodkach opiekuńczych. W Ścinawie oba programy obsługuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski on-line o przyznanie świadczenia można składać od 1 lipca, a w siedzibie MGOPS w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1 osobiście lub listownie – od 1 sierpnia.
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. Zarazem niczego to nie zmieni, w odniesieniu do pozostałych dzieci. Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie więc przysługiwało wszystkim dzieciom od chwili urodzenia, do 18. roku życia. Osoby samotnie wychowujące dzieci, bez względu na wysokość alimentów, również otrzymają wsparcie. Beneficjentami programu rządowego będzie w sumie do 6,8 mln polskich dzieci.
Wnioski drogą elektroniczną można składać:
1. Poprzez Profil Zaufany ePUAP: https://login.gov.pl/login/login?ssot=qphzhgg6xkkx7yyc4sj6
2. Poprzez platformę Empatia: https://empatia.mpips.gov.pl/
3. Poprzez bankowość mobilną – specjalna zakładka, usługę oferują wybrane banki

Dzięki rezygnacji z kryterium dochodowego, nastąpi zdecydowane skrócenie drogi wniosku o 500 plus, a pracownicy odpowiednich placówek nie będą obciążeni ustalaniem dochodów na starcie i w trakcie świadczenia. Ustalanie uprawnienia będzie całkowicie zautomatyzowane. Projekt przewiduje wręcz rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej. Rodzic otrzyma na skrzynkę e-mailową (gdy nie poda e-maila, odbierze osobiście w MGOPS) automatycznie wygenerowaną informację o przyznaniu świadczenia.

Uwaga: Pracownicy MGOPS w Ścinawie proszą, by nie składać wniosków w wersji papierowej przed czasem, ponieważ będą rozpatrywane negatywnie.