AktualnośćiGmina Ścinawa

Dotacje na zabytki sakralne w gminie Ścinawa

Łącznie 63.370,00 zł przekazał lokalny samorząd na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w pięciu kościołach służących wiernym z gminy Ścinawa. Dotacje otrzymały cztery parafie. Radni miejscy na sesji w dniu 27 marca br. podjęli odpowiednie uchwały. Niektóre parafie otrzymały także wsparcie od marszałka oraz wojewody dolnośląskiego.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie:

– Kościół filialny pw. Narodzenia NMP w Ręszowie: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich obrazu ołtarzowego „Ukrzyżowanie: w ołtarzu głównym kościoła.”

Parafia otrzymała również dotację 25.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na konserwację renesansowego ołtarza głównego Kościoła filialnego pw. Narodzenia NMP w Ręszowie- etap II.

Ponadto w bieżącym tygodniu wojewoda przedstawił plan wydatków na dolnośląskie zabytki na 2019 r. Wcześniej, po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, przeprowadził inspekcję obiektów zabytkowych pod kątem zasadności udzielania dotacji. Kwotę 20.000,00 zł przyznano na remont zabytkowej chrzcielnicy Kościoła filialnego pw. Narodzenia NMP w Ręszowie.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Tymowej: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację ołtarza głównego- etap II.

Parafia otrzymała również 35.000,00 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na konserwację barokowego ołtarza głównego znajdującego się w szachulcowym kościele parafialnym w Tymowej.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla w Dłużycach:
– Kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła w Dziewinie: 23.370,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem dotyczącego zabezpieczenia konstrukcji dachu;
– Kościół filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zaborowie: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu wnętrza kościoła.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Olszanach:
– Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca w Przychowej: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację barokowego ołtarza głównego- etap V: kontynuacja prac przy ołtarzu (kontynuacja prac przy części centralnej).