AktualnośćiGmina Ścinawa

Od jutra czyszczenie sieci wodociągowej

Informujemy, że od jutra (tj. 2 kwietnia) do 15 kwietnia br. na terenie Ścinawy prowadzone będą prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją sieci wodociągowej. Robotnicy przystąpią do działań w nocy (od 22:00 do 5:00), kiedy pobór wody z sieci jest najmniejszy, jednak skutki będą odczuwalne także w ciągu dnia. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. przestrzega, że w godzinach nocnych, kiedy prowadzone będą prace, wystąpią czasowe przerwy w dostawie wody, wówczas nie należy korzystać z urządzeń pralniczych oraz pobierać wody do celów higieniczno-sanitarnych. Dzięki wykonanym pracom jakość wody dostarczanej odbiorcom ulegnie poprawie – czytamy w komunikacie ZGK.

Rozpoczynające się 2 kwietnia prace, to kolejne działania zarządcy sieci, mające na celu poprawę jakości dostarczanej odbiorcom wody. Od początku roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. wymienił trzy złoża filtracyjne na stacjach uzdatniania wody w Przychowej (przywracając ją do działania) i w Ścinawie. Dokonano również niezbędnych napraw, udrożnień, przeglądów i regulacji dysz napowietrzających złoża. Pracownicy ZGK regularnie płukali sieć, a licencjonowane laboratorium z Polkowic przeprowadzało badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne. O wykonywanych pracach pisaliśmy: http://nowa.scinawa.pl/index.php/2019/02/01/o-dzialaniach-zgk-poprawiajacych-jakosc-wody/, http://nowa.scinawa.pl/index.php/2019/03/01/trwa-remont-stacja-uzdatniania-wody-w-scinawie/.

– Czyszczenie sieci to drugi z trzech etapów prac, jakie prowadzimy w celu poprawy jakości wody. Po wieloletnich zaniedbaniach w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń obsługujących sieci wodociągowe, przystąpiliśmy do działań naprawczych. Zaczęliśmy od wymiany złóż filtracyjnych i remontów maszyn na SUW-ach, a zakończymy ewentualnymi wymianami przyłączy, po konsultacjach z mieszkańcami i zarządcami spółdzielni– mówi Zbigniew Węgrzyn, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o.

W pierwszej kolejności czyszczone będą odcinki sieci wzdłuż ulicy Jagiełły. O postępach w pracach będziemy informowali.

Informacja Zarządu ZGK w Ścinawie sp. z o.o. dot. przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji sieci wodociągowej na terenie miasta Ścinawa: