AktualnośćiŚcinawa

Niebawem uroczyste otwarcie Park&Ride (FOTO)

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia zakończyło prace budowlane przy parkingu-statku w bezpośrednim sąsiedztwie ścinawskiego portu. Dodatkowo wykonawca przebudował fragment ulicy Wołowskiej (na odcinku równoległym do parkingu) oraz skrzyżowanie ulic Wołowskiej z Rybną. Powstały również nowe publiczne toalety oraz inna infrastruktura towarzysząca. Uroczyste otwarcie samego parkingu zaplanowano na początek kwietnia, wówczas uruchomiony zostanie również projekt pn. „Ścinawski Rower Miejski”, o którym poinformujemy w najbliższych dniach.

Przypomnijmy, że w sąsiedztwie portu oraz drogi krajowej, w pobliżu mostu na Odrze powstał parking w kształcie statku z wyznaczonymi miejscami parkingowymi w ilości 122 miejsc (w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych), pasem postojowym na dodatkowe 9 miejsc, stacją wypożyczania rowerów, przystankiem komunikacji zbiorowej, a także toaletami publicznymi i natryskiem zlokalizowanymi w dziobie całej konstrukcji- dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowicie wyremontowana została również sąsiadująca z obiektem gminna droga, tj. fragment ulicy Wołowskiej. Ponadto, w ramach zadania, zrealizowano nasadzenia zieleni, postawiono elektroniczny punkt informacyjny, zamontowano energooszczędne oświetlenie. Wkrótce na dziobie parkingu-statku posadowiony zostanie wyremontowany czołg, który wcześniej stał w ścinawskim rynku. Docelowo cały obiekt i teren wokół będzie monitorowany i ochraniany przez specjalistyczną firmę.

Ścinawski parking w kształcie statku, to niecodzienna konstrukcja, budowla jest przedmiotem artykułów w branżowych czasopismach, niedawno o nietypowości tego projektu pisano na łamach serwisu buildercorp.pl.

Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki pozyskaniu przez gminę Ścinawa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dotacji ze środków Unii Europejskiej. Na ten konkretny projekt ścinawski samorząd otrzymał blisko 6,5 mln zł. Całkowity koszt realizacji zadania zamkną się kwotą 9.640.958,70 zł.

Inwestycja była realizowana w dwóch okresach budżetowych (2018, 2019), obecnie gmina Ścinawa stara się, by jej zaangażowanie w realizację projektu było niższe o 1,1 mln zł. W tym celu złożono już wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotacje we wskazanej wysokości, aktualnie jest on na etapie oceny.

Wartym podkreślenia jest fakt, że ścinawski samorząd z inwestycji odzyskuje także wcześniej poniesiony podatek VAT. Chodzi o kwotę blisko 1,8 mln zł. Na wybudowanym obiekcie będą pobierane opłaty za parkowanie, czy korzystanie z toalet.

– Tak duża inwestycja, z relatywnie małym wkładem gminy, możliwa była do zrealizowania, dzięki pracownikom magistratu, którzy mają duże doświadczenie i są bardzo skuteczni w pozyskiwaniu zewnętrznych środków oraz realizowaniu unijnych projektów. Możliwe, że faktyczne koszty będą jeszcze dużo niższe i tak naprawdę symboliczne, w tym celu złożyliśmy odpowiednie wnioski i czekamy na ich pozytywne rozpatrzenie- puentuje burmistrz Krystian Kosztyła.

Projekt pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy” dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.