AktualnośćiŚcinawa

Przetarg na nowy stopień wodny/most w Ścinawie ogłoszony!

W ubiegłym tygodniu w Ścinawie odbyło się spotkanie samorządowców z regionu z Gabrielą Tomik- pełnomocnikiem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Tematem przewodnim była Odrzańska Droga Wodna, a więc plany, harmonogram i aktualnie podejmowane działania związane z regulacją rzeki i przywróceniem na niej żeglowności. Kilka dni po spotkaniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosiło przetarg na zaprojektowanie stopienia wodnego „Ścinawa” wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy burmistrza Krystiana Kosztyły, a na prośbę pełnomocnika ministerstwa, udział wzięli m.in.: prezydent Lubina Robert Raczyński, burmistrz Wołowa Dariusz Chmura, wicestarosta powiatu lubińskiego Władysław Siwak oraz wójt gminy Wińsko Jolanta Krysowata-Zielnica. Dyskutowano o regulacji Odry, kolejnych stopniach wodnych po Malczycach, docelowej klasie żeglowności oraz szansach, jakie daje przywrócenie transportu ładunków towarowych rzeką.

– Aktualnie podejmowane działania bardzo mnie cieszą, o Ścinawie mówi się coraz głośniej, powiązanie jednej z ważniejszych linii kolejowych w Polsce, która przebiega przez nasze miasto, drogi krajowej nr 36, a także Odrzańskiej Drogi Wodnej przy istniejących u nas zrębach portu przemysłowego oraz turystycznego stanowią o dużym potencjale rozwojowym naszej gminy. Nie zapominajmy również o Strefie Aktywności Gospodarczej, która w połączeniu z atutami komunikacyjnymi i transportowymi stwarza potencjalnym inwestorom unikatowe warunki do działalności- mówi Kosztyła.

Po ogłoszeniu z końcem minionego roku przetargu na dokumentację stopnia wodnego w Lubiążu, w miniony poniedziałek ogłoszono również zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Ścinawa” na rzece Odrze wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.” Jak czytamy na stronie www.wroclaw.rzgw.gov.pl, łączna szacunkowa wartość tego projektowego przedsięwzięcia ma oscylować w granicach 16 milionów złotych brutto, a zakres inwestycji obejmie budowę nowego stopnia o konstrukcji modułowej. Całe zadanie ma na celu ochronę przeciwpowodziową Ścinawy i terenów przyległych, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie Odry, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych oraz produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy budowli. Podejmowane działania mają na celu również poprawę warunków żeglugowych, poprzez przystosowanie rzeki do klasy Va drogi wodnej.

Stopień wodny, to dla Ścinawy także szansa na nową, dedykowaną dla samochodów ciężarowych przeprawę mostową o nośności 50 ton.
– Zanim ogłoszono program Mosty dla Regionów, jeszcze przed podpisaniem na Dolnym Śląsku sejmikowej umowy koalicyjnej, w której ujęto nową przeprawę drogową na Odrze w Ścinawie, zgłosiliśmy do opracowywanego studium Odrzańskiej Drogi Wodnej postulat, aby planowany stopień, był jednocześnie mostem wielotonażowym, z lokalizacją zgodną z przebiegiem południowej obwodnicy naszego miasta, która ujęta jest w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego- mówi burmistrz. – Dzisiaj wiemy, że przygotowywana przez wybranego projektanta dokumentacja stopnia ma wariantowo zawierać zasugerowane przez nas rozwiązanie, dlatego szansa na nową przeprawę w Ścinawie, która obsługiwała będzie ruch samochodów ciężarowych, jest aktualnie duża- dodaje Kosztyła.

Koordynacji działań, w zakresie budowy nowego mostu w Ścinawie, poświęcone było inne spotkanie, zorganizowane przez wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka, które odbyło się w miniony poniedziałek w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. Gospodarzem narady była minister Anna Moskwa, oprócz wojewody udział w niej wzięli m.in.: Tomasz Żuchowski- generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, Dariusz Stasiak- radny sejmiku województwa dolnośląskiego i jednocześnie dyrektor w ścinawskim magistracie, Leszek Loch- dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Krystian Kosztyla- burmistrz Ścinawy, kierownictwo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dzisiaj nie wiadomo jeszcze, jaki wariant nowego mostu na Odrze zostanie ostatecznie wybrany i realizowany. Ustalono natomiast, że zainteresowane strony, już na poziomie eksperckim i bardziej szczegółowym, spotykać się będą, aby w ostatecznie wybrać najbardziej optymalną wersję tej potrzebnej dla regionu inwestycji.

Spotkanie samorządowców z regionu, rozmowy na temat Odrzańskiej Drogi Wodnej:

Foto tytułowe: www.wroclaw.rzgw.gov.pl