AktualnośćiGmina Ścinawa

Wyrównano i utwardzono blisko 17 km dróg gruntowych (FOTO)

Od maja firma „JAROS” Bartłomiej Szaniawski realizowała zadanie pn.: „Równanie i wałowanie dróg gruntowych”. Prace została wykonana zgodnie z umową. W 18 miejscowościach wyrównano i utwardzono 16.750 metrów dróg gruntowych, zużyto łącznie 761,81 ton kruszywa granitowego frakcji 0-31,5.

Gmina Ścinawa zleciła wykonawcy równanie, wyprofilowanie, uzyskanie odpowiednich spadków i zwałowanie dróg gminnych oraz wbudowanie materiału, tj. kruszywa drogowego (mieszanka granitowa) w miejsca niezbędne i ustalone w trakcie realizacji podstawowych prac.

W bieżącym roku roboty prowadzone były w: Parszowicach (długość dróg: 1050 metrów), Wielowsi (1480 m), Redlicach (550 m), Ścinawie (3040 m, w mieście zadaniem objęto osiedle Klasztorne oraz gruntowe fragmenty ulic: Mickiewicza, Żołnierskiej, Jagiełły, Spacerowej, Lubińskiej, Chobieńskiej i Wiosennej), Jurczu (960 m), Dłużycach (710 m), Dziewinie (560 m), Zaborowie (1200 m), Grzybowie (220 m), Buszkowicach (570 m), Lasowicach (860 m), Przychowej (1280 m), Dąbrowie Dolnej (110 m), Dąbrowie Środkowej (80 m), Dębcu (730), Dziesławiu (1250 m), Tymowej (770 m) oraz Sitnie (1310 m).

Ponadto, w ramach odrębnego zadania, wyrównany i utwardzony kruszywem został odcinek drogi gruntowej od ulicy Królowej Jadwigi do ogródków działkowych „Pszczółka Maja” (za Szkołą Podstawową nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie).

– Przedmiotowe zadanie zlecamy systematycznie od kilku lat na gruntowych drogach gminnych, prace zaczynają się na wiosnę i realizowane są przy sprzyjających warunkach atmosferycznych- mówi Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie. – Widzimy jakie są duże potrzeby związane z modernizacją dróg gminnych, chcemy zająć się problemem kompleksowo i po wykonaniu inwestycji dotyczącej kanalizacji, tak naprawdę wybudować nowe nawierzchnie asfaltowe. Obecnie, razem z dokumentacją kanalizacyjną w 14 wsiach, powstają także projekty budowy i przebudowy dróg we wszystkich tych miejscowościach- podsumowuje kierownik.