Gmina Ścinawa

Startuje największy projekt inwestycyjny gminy!

Najpierw dokumentacja i pozwolenia na budowę, później roboty w terenie – startuje największy projekt inwestycyjny gminy, na który ścinawski samorząd pozyskał rekordowe dofinansowanie, blisko 35 mln zł. Dzięki temu przedsięwzięciu, aż 14 wsi zostanie skanalizowanych, mowa o: Buszkowicach, Dąbrowie Dolnej, Dąbrowie Środkowej, Dłużycach, Dziesławiu, Dziewinie, Krzyżowej, Parszowicach, Przychowej, Ręszowie, Sitnie, Turowie, Wielowsi oraz Zaborowie. Gmina zadba także o wszystkie drogi w obrębie tych miejscowości, które docelowo zyskają nowe, asfaltowe nawierzchnie, a także energooszczędne oświetlenie uliczne.

Burmistrz Krystian Kosztyła podpisał wczoraj umowę na wykonanie pierwszego etapu tej ogromnej inwestycji. Opracowaniem dokumentacji projektowej, którego finałem będzie uzyskanie pozwoleń na budowę w poszczególnych branżach, zajmie się Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. – to ta firma wygrała przeprowadzone w sprawie postępowanie przetargowe.

Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa” obejmuje nie tylko branżę wodno-kanalizacyjną, ale również drogową i oświetleniową. Oznacza to, że ścinawski samorząd zajmie się, co chyba nawet ważniejsze dla mieszkańców, zmodernizowaniem, przebudową, a w wielu fragmentach budową zupełnie nowych nawierzchni dróg wraz z remontami chodników, a także budową ciągów dla pieszych w miejscach, gdzie ich jeszcze nie ma. Ponadto odtworzone mają być istniejące rowy przydrożne, przepusty pod zjazdami oraz wykonane odwodnienie w części dróg do kanalizacji deszczowej. Ostatnia branża odnosi się do zaprojektowania, a później wykonania ujednoliconego i energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

– Bez niezbędnej dokumentacji i pozwoleń na budowę właściwe prace w terenie nie mogą się rozpocząć – mówi burmistrz Kosztyła. – Myślę, że ważna dla mieszkańców jest informacja, kiedy fizycznie ta cała infrastruktura zostanie wybudowana, otóż wg założeń przyjętych we  wniosku o dofinansowanie projektu kanalizacyjnego, który dodatkowo obejmuje także przebudowę sieci w samej Ścinawie oraz modernizację oczyszczali, terminem krańcowym jest 2021 rok- podkreśla Kosztyła. – Chcę także powiedzieć, że środki zewnętrzne pozyskaliśmy również na drogi planowane do modernizacji w całym projekcie, to pieniądze zabezpieczone przez powiat oraz województwo i właśnie z uwagi na konieczność wykorzystania ich w odpowiednich terminach ustalona została kolejność wykonania wielobranżowej dokumentacji w poszczególnych miejscowościach – dodaje burmistrz.

W ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy, tj. od dnia 19 kwietnia, ma powstać dokumentacja dla: Buszkowic, Przychowej, Dłużyc oraz Zaborowa – wsi położonych w ciągu drogi wojewódzkiej. Z kolei projekty dotyczące: Dziewina, Krzyżowej, Ręszowa, Sitna, Parszowic i Wielowsi mają być gotowe w przeciągu dziewięciu miesięcy, a rok po zawarciu umowy Dąbrowy Środkowej, Dąbrowy Dolnej, Turowa oraz Dziesławia.

Dokumentacja będzie spływała więc do magistratu sukcesywnie, a w kolejnym kroku ścinawski samorząd zorganizuje przetargi na wykonawstwo robót budowlanych w terenie.

W trakcie prac projektowych będą prowadzone konsultacje z właścicielami poszczególnych nieruchomości dotyczące przyłączy, wjazdów na posesje itd. – Jest to bardzo ważne na tym etapie, aby możliwe było wykonanie projektu w sposób najbardziej sprzyjający mieszkańcom konieczne jest uzgodnienie np. miejsca i sposobu wykonania przyłącza od sieci do każdej działki budowlanej – mówi kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie Przemysław Linda. – Niebawem projektanci pojawią się w tym celu we wsiach, będziemy też organizować spotkania na świetlicach, aby niejako zaanonsować współpracujących z gminą inżynierów i wstępnie omówić cały proces – dodaje.

Wartość podpisanej umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji wraz z nadzorem autorskim to kwota 2.029.500 zł brutto.