Ścinawa

Profesjonalne WUKO na wyposażeniu ZGK! (FOTO)

Jeszcze w grudniu minionego roku burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła podpisał umowę na dostawę wielofunkcyjnego wozu asenizacyjnego do ciśnieniowego czyszczenia i monitoringu sieci kanalizacyjnej na podwoziu samochodu ciężarowego marki MAN. Pojazd formalnie odebrano w styczniu br., a obecnie kończą szkolenie z jego obsługi pracownicy miejscowego zakładu komunalnego.

Wóz zakupiony został przy udziale unijnego wsparcia w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton posiada zabudowę o pojemności 14.000 litrów i wyposażony jest, m.in. w: dysze o różnych średnicach do usuwania zatorów, dyszę płuczącą, myjącą, dysze rotacyjne do wycinania korzeni oraz usuwania osadów wapiennych i tłuszczowych w przykanalikach i przewodach sieciowych. Ponadto operatorzy pojazdu mają do swojej dyspozycji zestaw kamer inspekcyjnych wraz z całym oprzyrządowaniem.

Do Ścinawy WUKO dostarczyła firma Dobrowolski Sp. z o.o. ze Wschowy, która wygrała przeprowadzone wcześniej postępowanie przetargowe. Według zapisów zawartej umowy wykonawca zobowiązany jest także do przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi oraz eksploatacji samochodu, budowy i obsługi technicznej podwozia oraz zabudowy, do jego obowiązków należy również realizowanie przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją. Koszt zakupu pojazdu to blisko 1,5 mln zł.