ŚcinawaUrząd Miasta i Gminy

Ścinawa bez opłaty targowej!

To dobra wiadomość dla kupców korzystających ze ścinawskiego targowiska- nie będzie opłaty targowej.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom małych przedsiębiorców postanowiliśmy razem z radnymi nie podejmować uchwały w sprawie określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, a wcześniejsza przestała już obowiązywać – informuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Liczymy, że zniesienie tej daniny przyczyni się do rozwoju handlu na miejscowym bazarze, a kupcy chętniej będą pojawiać się w Ścinawie ze swoimi produktami, brak opłaty wesprze również lokalnych przedsiębiorców, którzy regularnie handlują na naszym targowisku – dodaje.

Sprzedawcy zyskają do kilkuset złotych miesięcznie, a tak zaoszczędzone środki będą mogli spożytkować na inne potrzeby.

– Na takie zmiany pozwalają nam zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która stanowi, że rada gminy może wprowadzić opłatę targową, co oznacza, że może, ale nie musi – wyjaśnia kierownik Referatu Podatków i Opłat Grażyna Duszak.

Przypomnijmy, że w niedługim czasie ścinawskie targowisko zmieni także swój wygląd na bardziej estetyczny, funkcjonalny i nowoczesny. Gmina Ścinawa pozyskała kwotę blisko 1 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach przewidzianej modernizacji, która powinna rozpocząć się najpóźniej jesienią br. powstaną zadaszone miejsca targowe podzielone na strefy sprzedażowe, wyznaczony będzie też plac dla handlujących z samochodów, około 100 nowych miejsc parkingowych oraz nowoczesne toalety.

Brak opłaty targowej w połączeniu z poprawą warunków pracy z pewnością będzie udogodnieniem dla sprzedawców.

Należy zaznaczyć, że inne pobierane dotychczas opłaty za usługi świadczone na targowisku i pobierane przez ZGK niezależnie, np. za korzystanie z toalety, pozostają bez zmian.