Urząd Miasta i Gminy

Dotacje dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Ścinawa

Tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku gmina Ścinawa przekazuje środki finansowe organizacjom spoza sektora finansów publicznych promującym sport na naszym terenie.


W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2018 r. poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” poprzez:

  1. upowszechnianie piłki nożnej w Mieście Ścinawa;
  2. upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Ścinawa;
  3. upowszechnianie biegania w Mieście i Gminie Ścinawa;
  4. upowszechnianie wschodnich sztuk walki w Mieście i Gminie Ścinawa;
  5. upowszechnianie nordic walking w Mieście i Gminie Ścinawa.

W bieżącym roku udzielono dotacji w ogólnej kwocie 245.000 złotych.


Dofinansowanie może być przeznaczone m. in. na organizację zawodów lub uczestnictwo w nich, korzystanie z obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego lub realizację programów szkolenia sportowego.


Głównym założeniem rozstrzygniętego konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także podniesienie rangi sportu ścinawskiego w kraju i na arenach międzynarodowych poprzez powierzenie organizacjom pozarządowym oraz innym organizacjom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Ścinawa.


Podział środków na poszczególne organizacje przedstawiamy można znaleźć TUTAJ