Ścinawa

Mogą już korzystać z udogodnień ośrodka

W miniony wtorek, 28 listopada w Fundacji „Przystań” w Ścinawie odbyło się oficjalne oddanie do użytkowania nowo wybudowanej pochylni oraz platformy schodowej wewnętrznej.

Na uroczystości obecni byli: dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w dolnośląskim urzędzie marszałkowskim Bogusława Kulińska, dyrektor PFRON Oddział we Wrocławiu Marcin Sokołowski, przedstawicielka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i Fundacji KGHM Polska Miedź Anna Osadczuk, burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła oraz przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy staroście lubińskim Dariusz Jankowski. W tak ważnym momencie nie mogło zabraknąć również uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie.

Zebranych powitała szefowa fundacji Dorota Giżewska, która opowiedziała o zrealizowanej inwestycji, przybliżyła działalność ośrodka oraz podziękowała za wsparcie finansowe darczyńcom.

Przedsięwzięcie zatytułowane „Likwidacja barier architektonicznych w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym” zrealizowano z trzech źródeł finansowych: z darowizny otrzymanej od Fundacji KGHM Polska Miedź w wysokości 30.000,00 zł, z pozyskanej z budżetu województwa, ze środków PFRON dotacji na roboty budowlane, dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 22.160,00 zł oraz ze środków własnych Fundacji „Przystań” w Ścinawie w wysokości 22.157,11 zł.

Zadanie od 05 września do 12 października br., wykonywała firma FAZ-BUD Robert Marynowicz ze Ścinawy.

– Inwestycja wykonana była bezpiecznie, sprawnie i szybko- mówi Dorota Giżewska. – Wiosną i latem na zewnątrz odbywa się gimnastyka ogólnoustrojowa, zajęcia terapeutyczne, wypoczynek i rekreacja oraz uprawiamy ogród warzywno-kwiatowy. Wcześniej osoby musiały pokonywać 150 metrów wychodząc wejściem głównym obchodząc obiekt dookoła – wyjaśnia pani prezes.

Symbolicznego przecięcia wstęgi wraz z szefową fundacji dokonali wszyscy zaproszeni goście. Z tej okazji odbył się testowy pokaz platformy schodowej wewnętrznej, która jest niezbędna w ośrodku, albowiem aż 34 podopiecznych placówki porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim.

Na ten temat pisaliśmy także w artykule Jeszcze bezpieczniej w Przystani.