Gmina ŚcinawaŚcinawa

Czas do szkoły

Nowy rok szkolny 2017/2018 przywitali dziś uczniowie we wszystkich placówkach oświatowych gminy Ścinawa.

W bieżącym roku apele inauguracyjne odbyły się wyjątkowo, bo 04 września, a nie jak tradycyjnie pierwszego dnia miesiąca. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: burmistrz Krystian Kosztyła, księża z miejscowych parafii oraz ścinawscy radni. Dodatkowo, za dyrekcje szkół, grono pedagogiczne, wszystkich pracowników oświaty, uczniów oraz ich rodziców modlono się podczas mszy świętych odprawionych w kościołach w Ścinawie oraz Tymowej.

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego wychowankowie każdej gminnej placówki oświatowej przygotowali okolicznościowe programy artystyczny. Dyrektorzy szkół życzyli uczniom powodzenia oraz sukcesów w nauce, a nauczycielom dużo wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Z prezentem niespodzianką dla ścinawskiej podstawówki na apelu inauguracyjnym pojawili się szefowie firmy realizującej prace przy budynku, Wiesław Gembiak oraz Paweł Mikstacki, którzy przekazali na ręce pani dyrektor multimedialną tablicę edukacyjną.

Ponadto w szkołach podstawowych odbyły się ślubowania oraz pasowania pierwszoklasistów na uczniów. W Tymowej powstał jeden oddział klasy pierwszej składający się z siedmiu uczniów, natomiast w ścinawskiej podstawówce utworzono trzy oddziały: dwa dwudziestopięcioosobowe oraz jeden integracyjny osiemnastoosobowy. Wszyscy uczniowie klas pierwszych, z rąk burmistrza otrzymali upominki w postaci edukacyjnych puzzli obrazujących Powiat Lubiński z zaznaczonymi na planszy ciekawymi miejscami i wybranymi zabytkami regionu.

W harmonogramie uroczystości szkolnych nie mogło również zabraknąć upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W związku z reformą szkolną, likwidacją gimnazjów oraz stanem części budynku szkoły w Tymowej, w której zlokalizowane są sale edukacyjne, zajęcia w placówkach gminy Ścinawa odbywać się będą z następującym podziałem:

  • obiekt ZPO Przedszkola Publiczne w Ścinawie zlokalizowany przy ul. Królowej Jadwigi 9 – dedykowany dla dzieci ze Ścinawy i 21 wsi gminnych, aktualnie do grup przedszkolnych przyjęto wszystkie dzieci, które zostały zgłoszone przez rodziców;
  • obiekt ZPO Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie zlokalizowany przy ul. Królowej Jadwigi 9- dedykowany dla dzieci ze Ścinawy i 18 wsi gminnych uczęszczających do oddziałów/klas od 0 do VI;
  • obiekt ZPO Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie zlokalizowany przy ul. Lipowej 1- dedykowany dla dzieci, młodzieży ze Ścinawy i 21 wsi gminnych uczęszczających do klas II i III wygaszanego gimnazjum oraz dla dzieci, młodzieży ze Ścinawy i 18 wsi gminnych uczęszczających do klas VII ścinawskiej podstawówki (docelowo VII i VIII).
  • ponadto z uwagi na zły stan obiektu Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Tymowej zlokalizowanej pod adresem Tymowa 71, która dedykowana jest dla dzieci 3 wsi: Chełmka Wołowskiego, Dziesławia oraz Tymowej, zajęcia dla uczniów tej szkoły tymczasowo odbywać się będą w Ścinawie na drugą zmianę w obiektach wymienionych wyżej.