PozostałeŚcinawa

PROK-BUD wyremontuje ścinawski komisariat

Dopiero w drugim przetargu przeprowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Remont istniejącego budynku Komisariatu Policji w Ścinawie przy ul. Grodzkiej 1 i rozbiórka przyległego do niego budynku gospodarczego oraz rewitalizacja terenu wokół budynku wraz z zagospodarowaniem terenu” udało się wyłonić wykonawcę. Pierwsze postępowania unieważniono z uwagi na fakt, że wszystkie złożone oferty przekroczyły kwotę jaką policja dolnośląska przewidziała na realizację tego przedsięwzięcia.


W rozstrzygniętym w miniony poniedziałek przetargu wzięły udział dwie firmy: PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Ł. Prokocki z Czeladzi Wielkiej z gminy Wąsosz oraz ELSANA Sp. z o. o. z Wrocławia. Korzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymogi formalne złożyła pierwsza z wymienionych firm i to właśnie ona będzie remontować ścinawski komisariat.


Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania obejmuje m.in.: wykonanie elewacji, remont dachu, kominów, przebudowę istniejących schodów wejściowych do budynku, montaż logo na elewacji budynku i w strefie wejściowej, rozbiórkę budynku gospodarczego przyległego do komisariatu oraz zagospodarowania terenu wokół. Ponadto powstanie oświetlenie zewnętrzne, wybudowane zostaną nowe nawierzchnie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz miejsca parkingowe.


Remont siedziby ścinawskiej policji, zlokalizowanej w samym centrum miasta współgra z projektem gminy dotyczącym rewitalizacji strefy rynku. Przypominamy, że samorząd Ścinawy złożył wniosek o środki unijne na to przedsięwzięcie i obecnie czeka na rozstrzygnięcie konkursu, które ma nastąpić z końcem br. O sprawie pisano m.in. w artykule: Ścinawa bierze się za remont Rynku.


Podpisanie umowy przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu z wybranym wykonawcą odbędzie się najprawdopodobniej na przełomie sierpnia i września, a niedługo po tym powinny się rozpocząć roboty budowlane. Koszt inwestycji, która ma się zakończyć w kwietniu 2018 r. wynosi 389.970,73 zł brutto.


Przypomnijmy, że remont ścinawskiego komisariatu zostanie sfinansowany w dużej mierze ze środków policji dolnośląskiej, ponadto inwestycję wspiera powiat lubiński oraz gmina Ścinawa.