Pozostałe

Powiat w sieci światłowodów

6 milionów unijnych pieniędzy wykorzysta Vectra do budowy sieci szerokopasmowego internetu, która obejmie 24 miejscowości powiatu lubińskiego. Prace już się rozpoczęły.


Projekt zakłada wybudowanie światłowodowej szerokopasmowej sieci dostępowej w powiecie lubińskim. Internet dotrze na tereny podmiejskie i wiejskie, tam, gdzie obecnie nie ma możliwości świadczenia szerokopasmowych usług dostępu do Internetu. Projekt przewiduje również podłączenie do sieci jednostek publicznych (szkoły publiczne, podmioty lecznicze). Dzięki temu z regionu mają zniknąć „białe plamy”.

– Myślę, że to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, zwłaszcza tych miejscowości, w których nie tylko sygnał jest słaby, ale w ogóle nie dociera. Takich miejsc jest wiele, dlatego udało nam przekonać Vectrę, by programem objętych zostało dwukrotnie więcej miejscowości niż pierwotnie planowano. Docelowo chcielibyśmy szerokopasmowym internetem objąć całą gminę. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są z Urzędem Komunikacji Elektronicznej – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Prace związane z budową światłowodu rozpoczęły się już w ośmiu miejscowościach gminy Lubin w: Goli, Księginicach, Składowicach, Chróstniku, Karczowiskach, Krzeczynie Wielkim, Raszówce i Wiercieniu. Projekt obejmie także Lubin, Rudną i Ścinawę, a także wsie: Ustronie, Zalesie, Dłużyce, Dziewin, Grzybów, Krzyżowa, Dąbrowa Górna, Zaborów, Lasowice, Turów, Brodów, Gwizdanów, Stara Rudna.

– Harmonogram przewiduje sukcesywne oddawanie poszczególnych etapów prac budowlanych od 11.2017 do 06.2018. W tej chwili nie możemy określić, które budynki będą realizowane w pierwszej kolejności, ani zagwarantować, że pierwsze podłączenia nastąpią do końca tego roku – mówi Krzysztof Stefaniak z biura prasowego Vectry.

Doziemna sieć telekomunikacyjna powstanie w technologii FTTH (Fiber to the Home). Jest to technologia doprowadzająca przewody światłowodowe do każdego domu z osobna, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z przesyłu danych o największej możliwej obecnie prędkości (co najmniej 100Mb/s) oraz bardzo wysokiej niezawodności. Światłowody będą doprowadzone nieodpłatnie do domów za zgodą właściciela nieruchomości lub do granicy działki, jeśli takiej zgody nie będzie. Według szacunków internet dotrze do co najmniej 2250 mieszkań.

Całkowita wartość obu projektów to 13,5 mln złotych, z czego ponad 6 mln to unijna dotacja.

Źródło: Lubin.pl