ŚcinawaUrząd Miasta i Gminy

Absolutorium w nowej sali obrad

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Ścinawy Krystianowi Kosztyle głosowali wszyscy radni uczestniczący we wczorajszym posiedzeniu. Tym samym uznali, że szef gminy prawidłowo gospodarował środkami publicznymi w roku 2016.

Złożony przez komisję rewizyjną wniosek w przedmiotowej sprawie spotkał się również z pozytywną opinią organu nadzorującego gminę, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Były gratulacje, kwiaty, a na nawet okolicznościowy tort. Wszystko w ramach podziękowań.

– Taka ocena to nagroda, to jak czerwony pasek na świadectwie w szkole- mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Wierzę, że to nie osobiste sympatie, ale wynik rzetelnej oceny rocznej pracy mojej i urzędników ze mną współpracujących. Zwłaszcza, że za udzieleniem absolutorium głosowali także radni, którzy nie startowali z mojego komitetu wyborczego, doceniając z pewnością zrealizowanie wielu inwestycji, pozyskiwanie środków zewnętrznych i spełnianie po kolei deklaracji składanych zarówno przed wyborami, jak i tych późniejszych, kiedy już poznaliśmy możliwości budżetu. Traktuję to, jako ocenę mieszkańców, którzy są reprezentowani przez radnych podnoszących dzisiaj rękę za absolutorium. To na pewno dodaje krzepy i skrzydeł do jeszcze większego zaangażowania i pracy na rzecz społeczności- mówi burmistrz

Podczas sesji radni zatwierdzili także sprawozdania ścinawskich jednostek budżetowych: Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Turystyki i Kultury.

Zanim jednak skwitowano gospodarza gminy uroczyście otwarto nową salę konferencyjną.

– Doczekaliśmy się pięknej sali obrad i w końcu będziemy w jednym miejscu spotykać się na komisjach, sesjach oraz przyjmować mieszkańców, bo przy sali jest też nasze biuro- mówi Marek Szopa przewodniczący ścinawskiej rady.

– Cieszę się, że rada miejska, ponownie po wielu latach, ma swoje miejsce w magistracie i to właśnie tam, gdzie jako najważniejszy organ w gminie powinna mieć, czyli na najwyższej kondygnacji. Możemy powiedzieć, że tym samym oficjalnie zakończyła się także modernizacja ratusza- komentuje burmistrz Kosztyła.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał gospodarz gminy oraz przewodniczący ścinawskiej rady. Odnowioną salę poświęcił proboszcz ks. Andrzej Pławiak, a przewodniczący Marek Szopa zawiesił krzyż nad wejściem głównym do pomieszczenia.