Ścinawa

Przetarg na remont ścinawskiego komisariatu

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłosiła przetarg na realizację przedsięwzięcia zatytułowanego: „Remont istniejącego budynku Komisariatu Policji w Ścinawie przy ul. Grodzkiej 1 i rozbiórka przyległego do niego budynku gospodarczego oraz rewitalizacja terenu wokół budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.”

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest TUTAJ.

Z uwagi na fakt, iż obiekt przy ulicy Grodzkiej wpisuje się w zaplanowaną rewitalizację zabytkowej sfery rynku, gmina w ubiegłym roku postanowiła wesprzeć przedsięwzięcie zlecając i przekazując policji projekt modernizacji ścinawskiego komisariatu, który jest spójny z planami samorządu dotyczącymi ścisłego centrum miasta.

Rozmowy w sprawie inwestycji burmistrz Krystian Kosztyła rozpoczął już dwa lata temu. Z kolei w roku ubiegłym obejrzeć miejscowy komisariat przyjechali szefowie dolnośląskiej policji.

O tym fakcie więcej pisaliśmy TUTAJ.

Zakres przewidzianych do wykonania robót budowlanych obejmuje m.in. rozbiórkę budynku gospodarczego przyległego do komisariatu, wykonanie elewacji, remont dachu, kominów, przebudowa istniejących schodów wejściowych do budynku, montaż logo na elewacji budynku i w strefie wejściowej, wykonanie zagospodarowania terenu, oświetlenia zewnętrznego, nowych nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych.

Termin składania ofert w przetargu upływa 27 czerwca br. Natomiast zakończenie inwestycji zaplanowano do 24 listopada 2017 r.

Oprócz środków z budżetu policji dolnośląskiej przedsięwzięcie wspiera powiat lubiński oraz gmina Ścinawa.