Gmina Ścinawa

Walka z komarami już trwa

Mając na uwadze uciążliwości, jakie powodują komary, zarówno dla zwierząt jak i ludzi oraz liczne zapytania i prośby mieszkańców ścinawski samorząd podjął działania mające na celu ograniczenie występowania tych owadów w gminie.

W pierwszej kolejności procesem odkomarzania zostały objęte tereny położone w centrum Ścinawy m.in. park miejski, błonie, stadion, basen oraz miejscowości gminne położone wzdłuż rzeki Odry, m.in.: Jurcz, Zaborów, Grzybów, Dziewin, Dłużyce, Lasowice, Przychowa, Buszkowice.

Zadanie realizuje Firma Usługowa „Sypień” Dariusz Sypień z Lubina, która przedstawiła najkorzystniejsze warunki cenowe, spośród trzech oferentów biorących udział w postępowaniu. Oferty można było składać do czwartku 25 maja, wykonawca wyłoniony został następnego dnia, a w miniony poniedziałek zawarto umowę. Wczoraj późnym popołudniem rozpoczęły się prace w terenie. Zaczęto od błoni, terenów zielonych przy ogródkach działkowych „Kolejarz” i parku miejskiego.

Odkomarzanie będzie prowadzone sukcesywnie w zależności od występujących warunków atmosferycznych umożliwiających skuteczne ich wykonywanie. Zabieg nie może być realizowany podczas opadów atmosferycznych.

Opryski prowadzone są z rana, późnym popołudniem i wieczorem metodą naziemną, tzw. zamgławiania. Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i nieprzebywanie w strefie zapylenia podczas prowadzonych działań związanych z odkomarzaniem oraz do 40 minut po zrealizowanym w danym miejscu zabiegu.