Urząd Miasta i Gminy

Środa z funduszami – dla młodych

Legnicki Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie pod nazwą „Środa z funduszami – dla młodych”.


Celem spotkania jest przedstawienie możliwości skorzystania ze

wsparcia w zakresie: szkoleń, kursów, doradztwa zawodowego, pośrednictwa zawodowego, staży, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia. Przedstawione zostaną przykłady projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wskazane będą konkretne możliwości i zasady skorzystania ze wsparcia. Zaprezentowane zostaną również usługi świadczone przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:  • osoby do 29 roku życia,

  • instytucje rynku pracy,

  • przedstawicieli szkół i instytucji szkoleniowych.


Termin spotkania: 17 maja w godzinach od 10:00 do 13:00.

Miejscem spotkania będzie sala “Febe” w budynku Letia Business Center przy ul. Rycerskiej 24 w Legnicy (wejście również od ul. Murarskiej 3).

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: pife.legnica@dolnyslask.pl lub telefonicznie: (76) 72 35 480 lub (76) 72 35 481.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział jest bezpłatny.