AktualnośćiGmina Ścinawa

Współpraca przy budowie nowego mostu

Trwa postępowanie przetargowe, w którym ma zostać wyłoniona firma do zaprojektowania stopnia wodnego w Ścinawie. Jednocześnie planowane jest zaprojektowanie nowego, udostępnionego dla ruchu publicznego mostu drogowego nad jazem, umożliwiającego komunikację pomiędzy brzegami rzeki Odry. Wraz z budową mostu na stopniu wodnym w Ścinawie mają powstać drogi dojazdowe i część obwodnicy miasta- list intencyjny w tej sprawie podpisano w miniony piątek w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Warto zaznaczyć, że Gmina Ścinawa wnioskowała o takie rozwiązanie jeszcze na etapie uzgodnień prowadzonych przy przygotowywanym przez rząd Studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej widząc w tym szansę na nową przeprawę dla samochodów ciężarowych.

List intencyjny w sprawie nowego mostu podpisali: Lidia Markowska- dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Mateusz Surowski- dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Leszek Loch- dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. W wydarzeniu wziął udział również Paweł Hreniak- wojewoda dolnośląski.

W lutym br. mostowi nad Odrą w Ścinawie poświęcone było inne spotkanie, zorganizowane z inicjatywy wojewody, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. Gospodarzem narady była wówczas minister Anna Moskwa, a oprócz wojewody udział w niej wzięli m.in.: Tomasz Żuchowski- generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, Dariusz Stasiak- radny sejmiku województwa dolnośląskiego i jednocześnie dyrektor w ścinawskim magistracie, Leszek Loch- dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Krystian Kosztyła- burmistrz Ścinawy, kierownictwo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Ustalono wówczas, że zainteresowane strony będą na poziomie już regionalnym, ale także eksperckim omawiały najbardziej optymalne wersje tej potrzebnej dla całego regionu inwestycji. Efektem m.in. tego spotkania jest właśnie list intencyjny podpisany 26 kwietnia br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

– Ponad roku temu przesłaliśmy nasze sugestie do Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, który koordynował przygotowanie Studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej. W perspektywie rzeka ma uzyskać przynajmniej 4. klasę żeglowności, a możliwe to będzie dzięki spiętrzeniu wody, poprzez budowę stopni wodnych. Ścinawa, ale i cały region potrzebują nowego mostu, optymalne pod względem logistycznym i finansowym rozwiązanie zakłada jego budowę właśnie w miejscu stopnia wodnego- mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje remont istniejącej przeprawy, ale nie zapominajmy, że jest to konstrukcja przestarzała, niedostosowana do obecnych standardów transportowych, z ograniczeniami tonażowymi. Nowy most na Odrze w Ścinawie stworzy ogromną szansę na rozwój gospodarczy naszego miasta i regionu, stanie się także ważnym elementem infrastruktury poprawiającej żeglowność na Odrze. Przeprawa umożliwi transport ciężarówek z pełnym ładunkiem i połączy dwa ważne regiony Polski: południową część wielkopolski oraz tereny przemysłowe Lubina, Legnicy i Głogowa- komentuje szef lokalnego samorządu.

Planowany most na stopniu wodnym połączy dwie drogi wojewódzkie nr 340 i 292 lub drogę wojewódzką nr 292 z drogą krajową nr 36 (połączenia drogowe w każdym wariancie mają spełniać parametry drogi krajowej).

Foto: Biuro Prasowe Wojewody Dolnośląskiego