Saturday, Apr 19th

Ostania aktualizacja:08:45:48 AM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa Informacje Informacja - opłaty za alkohol

Informacja - opłaty za alkohol

Email Drukuj PDF

Przypominamy, że każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu ma obowiązek do 31 stycznia 2013 r. złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2012 oraz uiścić stosowną opłatę.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
1. jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3. jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Natomiast przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej wnoszą opłatę w wysokości :
1. 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
2. 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3. 2100 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu


Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy  od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

Biblioteka poleca

Houston, mamy problem

Houston, mamy problem - Katarzyna Grochola

Bohaterem powieści jest Jeremiasz, sympatyczny i błyskotliwy trzydziestodwulatek, który znalazł się na tzw. życiowym zakręcie. est piekielnie zdolnym operatorem filmowym, ale okazał się zbyt prawy i bezkompromisowy, by w filmie. Nie ma pracy, przędzie więc cienko, a kredyt za mieszkanie spłacać trzeba ...

Więcej o książce
Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki

Opowiem ci o wolności - Holewiński Wacław

Gdy we wrześniu 1939 roku nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę, Maria Nachtman i Walentyna Stempkowska były młodymi, naiwnymi, rozmarzonymi dziewczynami. Choć zupełnie sobie obce, podzieliły podobny los ...

Więcej o książce

Tłumacz (Your Language)

English Arabic Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Hindi Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Catalan Filipino Hebrew Indonesian Latvian Lithuanian Serbian Slovak Slovenian Ukrainian Vietnamese Albanian Estonian Galician Hungarian Maltese Thai Turkish